Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Urząd Pracy Myślibórz

Wyszukiwanie zaawansowane

II Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman";} OGŁOSZENIE O PRZETARGU   DYREKTOR POWIATOWEGO URZEDU PRACY W MYŚLIBORZU   OGŁASZA II PRZETARG   PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI POLONEZ CARO 1,9 D  

            Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr 191, poz. 1957) Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż używanego samochodu osobowego, marki Polonez Caro 1.9 Diesel.

1.      Nazwa i siedziba Organizatora przetargu:

      Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu

      ul. Spokojna 22 , 74 – 300 Myślibórz 2.      Przedmiot przetargu:

1)      samochód osobowy – Polonez CARO 1,9 D

§        rok produkcji –1996

§        wskazanie licznika i przebieg –183 847 km

§        pojemność silnika – 1,9 D

§        kolor nadwozia-zielony metalik

§        dodatkowy komplet opon zimowych

§        pojazd nie posiada ważnych badań technicznych

3.      Miejsce i termin złożenia oferty oraz miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

      1)            Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora - pok. nr 9.

      2)            Ofertę należy złożyć do 23 października 2008 r. do godziny 10:00.

      3)            Otwarcie ofert nastąpi 23 października 2008 r., w siedzibie Organizatora przetargu w pok. nr 10 o godzinie 10:15. Podczas otwarcia ofert będą podane min.: imię i nazwisko oferenta lub nazwa (firma) oferenta oraz zaoferowana cena.

4.      Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

      Samochód można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania   Powiatowego Urzędu Pracy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu dokładnej godziny wizji z Panem Markiem Furman tel. (095) 747 28 71.

5.      Udział w przetargu nie wymaga wniesienia wadium

6.      Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca

7.      Powiatowy Urząd Pracy zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

8.      Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi:

      560,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych)

9.      Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta oraz sposób złożenia oferty:

            1)      Treść oferty powinna zawierać:

a)      imię i nazwisko oraz adres i nr telefonu oferenta (w przypadku, gdy oferentem jest      osoba fizyczna),

b)     nazwę (firmę) i siedzibę oraz nr telefonu oferenta (w przypadku, gdy oferentem nie      jest osoba fizyczna),

c)      ofertę należy przygotować na odpowiednim formularzu załącznik nr 1 z danymi oferenta i proponowaną ceną za przedmiot przetargu, formularz do odebrania w pokoju nr 9 w siedzibie Organizatora przetargu lub na stronie internetowej www.bip.pup.powiatmysliborski.pl,

d)     oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń .

            2)      Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w pkt 3 ogłoszenia. Koperta musi być zaadresowana w następujący sposób:

      Powiatowy Urząd Pracy ul. Spokojna 22 74 – 300 Myślibórz z dopiskiem: PRZETARG NA SAMOCHÓD 10. Termin związania ofertą wynosi 21 dni.

11. Zastrzeżenie: Organizatorowi przetargu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez  podania przyczyn.

12. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę, lub postanowią o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między oferentami

13. Inne postanowienia:

1)     Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez oferenta     zawiadomienia o przyjęciu jego oferty.

2)     Nabywca jest zobowiązany zapłacić i odebrać zakupiony samochód w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

3)     Wydanie nabywcy przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny        nabycia. Zapłata następuje w momencie, gdy kwota stanowiąca cenę nabycia, będzie     w faktycznym posiadaniu Organizatora przetargu.       

       

                                                                                                      Dyrektor

                                                                                       Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                                                 w Myśliborzu

                                                                                          Beata Stachurska-Wołk

   

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZaA A cznik nr 1 II (DOC, 32.50Kb) 2008-10-08 09:15:34 69
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Furman

Data wytworzenia:
08 paź 2008

Osoba dodająca informacje

Marek Słoboda

Data publikacji:
08 paź 2008, godz. 09:15

Osoba aktualizująca informacje

Marek Słoboda

Data aktualizacji:
08 paź 2008, godz. 09:15