Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy Myślibórz

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Krajowy Fundusz Szkoleniowy - KATALOG -
Zatrudnianie Cudzoziemców - KATALOG -
Wzór wniosku do naczelnika urzędu skarbowego 2017-06-08 11:14
Wniosek o wydanie zaświadczenia 2017-01-20 10:21
Refundacja wynagrodzenia - bezrobotnych do 30 roku życia - KATALOG -
Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej - KATALOG -
Doposażenia - KATALOG -
Zgłaszanie Ofert Pracy - KATALOG -
Wniosek o umorzenie, rozłożenie spłaty w ratach, odroczenie nienależnie pobranego świadczenia ze środków funduszu pracy i jednorazowo przyznanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2019-11-20 07:23
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu - staż POWER 2019-09-05 08:30
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na staż - RPO WZ 2019-09-05 08:31
Wniosek o przyznanie Bonu Zasiedleniowego 2019-09-05 08:32
Wniosek o przyznanie Bonu Zatrudnieniowego 2019-05-14 10:11
WNIOSEK o przyznanie bonu stażowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 2019-09-05 08:33
Wniosek o zorganizowanie stażu 2020-01-09 12:11
Wniosek o organizację prac interwencyjnych 2019-09-05 08:42
WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU SZKOLENIOWEGO OSOBIE DO 30 ROKU ŻYCIA 2019-06-14 10:14
Potwierdzenie nieprzerwanego zatrudnienia bezrobotnego zgodnie z zawartą umową w sprawie organizacji prac interwencyjnych po okresie refundacji kosztów, potwierdzające wywiązanie się z warunków umowy do czasu jej obowiązywania 2014-07-03 08:59
Wniosek o organizację robót publicznych 2019-09-05 08:43
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 2018-06-29 09:42
Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 2019-05-14 10:21
LISTA OBECNOŚCI STAŻYSTY z wnioskiem o udzielenie dni wolnych 2014-12-18 09:32
wniosek o refundację części wydatków poniesionych na org. prac interwencyjnych, robót publicznych 2019-03-06 12:53
WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE STAŻU 2019-01-14 08:59
WNIOSEK O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE 2019-05-20 08:17
WNIOSEK o refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 lub osobą zależną 2019-09-05 08:44
Wniosek o sfinansowanie studiów podyplomowych 2019-05-14 10:22
wniosek o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie 2018-07-05 13:52
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu do pracy 2019-09-05 08:45
WZÓR OPINII Z PRZEBIEGU STAŻU 2009-02-13 12:33
Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego 2019-05-14 10:24
Formularz dla kandydatów dp pracy w krajach UE/EOG 2006-11-24 15:27
Wzór Europejskiego Cirriculum Vitae 2006-11-24 15:26