Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy Myślibórz

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

I N F O R M A C J A
 
 
 
Podstawa: art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz.415 z póżn. zm. )
 
Bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko do
7 roku życia starosta może, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7, w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku dla bezrobotnych na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie oraz pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę ( od 01.01.2009r. – 1.276,- zł.)
 
 
 
Refundacja następuje :
1.     Na okres 6 miesięcy, jeżeli bezrobotny podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
2.     Na okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub szkolenia, jeżeli bezrobotny otrzymał odpowiednie skierowanie z PUP.
 
 
 
 
Na zasadach wyżej przedstawionych może nastąpić także refundacja kosztów opieki nad osobązależną . Za osobę zależną należy rozumieć osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym. Dotyczyć to więc może np. opieki nad niepełnosprawnym małżonkiem, czy niedołężnym rodzicem bezrobotnego.
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dagmara Drgas 04-12-2007 11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Łukasz 04-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Słoboda 13-02-2009 12:20