Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy Myślibórz

Rejestracja

REJESTRACJA

Dokumenty wymagane przy rejestracji:

1.  DOWÓD OSOBISTY

2.  DYPLOMY, ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach , wszystkie ŚWIADECTWA PRACY

3. Inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych (zaświadczenie z ZUS - po rencie, po zasiłku chorobowym , po wiadczeniu rehabilitacyjnym, po urlopie macierzyńskim, po urlopie wychowawczym

4. osoby które zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego dzieci  po raz pierwszy  – akt urodzenia dziecka (dzieci po ukończeniu 18 lat – zaświadczenie ze szkoły bądź uczelni poświadczające kontynuowanie nauki )

5. KSIĄŻECZKA WOJSKOWA w przypadku osób które odbyły zasadniczą służbę wojskową, PRAWO JAZDY

6. Dokument potwierdzający stan cywilny (dotyczy wdowców , rozwiedzionych i osób zawierających związek małżeński)

 

   W przypadku osób, które prowadziły własną działalność gospodarczą, konieczne  jest dostarczenie decyzji o wykreśleniu z ewidencji tejże działalności lub jej zawieszeniu oraz zaświadczenie z ZUS o okresie odprowadzania składek na  ubezpieczenie społeczne.

   Osoby, które pracowały w  niepełnym wymiarze czasu pracy np.: ½ czy ¾ etatu, lub   pracujący na umowę  zlecenia muszą dostarczyć zaświadczenie z zakładu pracy z  informacją o wysokości zarobków brutto i o odprowadzonych składkach na  ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w rozbiciu na poszczególne miesiące;

 

  Osoby niepełnosprawne winny dostarczyć do rejestracji oprócz w/w dokumentów,   również orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ

 

UWAGA!

      Osoby  rejestrujące się po raz pierwszy przedkładają powyższe dokumenty w  oryginale  oraz ich kserokopie. Osoby rejestrujące się po raz kolejny, przedkładają wszystkie w/w dokumenty w oryginale  celem weryfikacji, natomiast dokumenty, które wcześniej nie były przedkładane – oryginały oraz ich kserokopie.

  Powiatowy Urząd Pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nie przedłożenia  w/w dokumentów lub w przypadku odmowy złożenia podpisu w karcie  rejestracyjnej przez   osobę rejestrującą się.

 REJESTRACJA odbywa się w siedzibie PUP Myślibórz w sali operacyjnej nr 1

 oraz w Filiach w Barlinku i Dębnie w pokojach nr 1

 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.45 do 14.45

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dagmara Drgas 25-02-2004 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Zygała 01-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Marcin Stępnik 24-02-2016 08:41