Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy Myślibórz

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU NABORU WNIOSKÓW O SFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA W RAMACH REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O SFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA W RAMACH REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków
z REZERWY KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców obejmujących:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej
  po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

Zgodnie z priorytetami Rady Rynku Pracy w 2018 roku środki REZERWY KFS będą przeznaczone na :

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; (Wykaz zawodów deficytowych dostępny jest na stronie http://mysliborz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy )
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia; tj. osób wyłącznie  w wieku powyżej 45 roku życia (zarówno pracodawców, jak i pracowników). Decyduje wiek osoby w momencie składania przez pracodawcę wniosku

Pracodawca, który ma siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu myśliborskiego, zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników
 i pracodawcy powinien złożyć wniosek wraz z załącznikami w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu ul. Spokojna 22.

Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu
ul. Spokojna 22 oraz na stronie internetowej http://mysliborz.praca.gov.pl/  lub http://bip.pup.powiatmysliborski.pl/strony/651.dhtml .

Przyjęto maksymalną wysokości wsparcia na finansowanie działań finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018r. dla jednego pracodawcy w wysokości do 25 000,00zł,  przy czym:

 1. w przypadku mikroprzedsiębiorstw – 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 4 000,00zł na jednego uczestnika ( szkolonego),
 2. w przypadku pozostałych pracodawców – 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 4 000,00zł na jednego uczestnika (szkolonego). Pozostałe, 20% kosztów kształcenia ustawicznego ponosi pracodawca.

Przy rozpatrywaniu wniosków brane będą pod uwagę następując elementy:

 1. zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania  środków rezerwy KFS;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków rezerwy KFS są porównywalne z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków rezerwy KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów-posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków rezerwy KFS.
 7. czy pracodawca w sposób wyczerpujący uzasadnił potrzebę zorganizowania szkoleń
 8. możliwość sfinansowania ze środków rezerwy KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem przyznanych limitów

Wnioski o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW OD DNIA 23.07.2018r. DO DNIA 28.09.2018r.

Nabór będzie powtarzany do wyczerpana środków finansowych.

Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu ul. Spokojna 22, sekretariat  pokój nr 9, w godzinach 7:00 -15:00.

Dodatkowe informacje na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego można uzyskać na stronie internetowej PUP w Myśliborzu http://mysliborz.praca.gov.pl/  w zakładce  „Dla pracodawców i przedsiębiorców” >> „Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy” >> „Krajowy Fundusz Szkoleniowy”

oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu ul. Spokojna 22 – pok. nr 7, nr tel. 95 747 28 71 ww. 36, kom. 883 553 970.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Stępnik 09-02-2018 11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Stefanowicz 09-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Stępnik 29-01-2019 07:33