Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy Myślibórz

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O SFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O SFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)
 

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców obejmujących:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej
  po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

Zgodnie z priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2017 roku środki KFS będą przeznaczone na :

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Pracodawca, który ma siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu myśliborskiego, zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników
 i pracodawcy powinien złożyć wniosek wraz z załącznikami w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu.
Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu ul. Spokojna 22 oraz na stronie internetowej:
http://mysliborz.praca.gov.pl/
lub
http://bip.pup.powiatmysliborski.pl/
 
Przyjęto maksymalną wysokości wsparcia na finansowanie działań finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017r. dla jednego pracodawcy w wysokości do 25 000,00zł,  przy czym:

 1. w przypadku mikroprzedsiębiorstw – 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika ( szkolonego),
 2. w przypadku pozostałych pracodawców – 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (szkolonego). Pozostałe, 20% kosztów kształcenia ustawicznego ponosi pracodawca.

Przy rozpatrywaniu wniosków brane będą pod uwagę następując elementy:

 • zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania  środków KFS;
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS są porównywalne z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 • w przypadku kursów-posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.
 • czy pracodawca w sposób wyczerpujący uzasadnił potrzebę zorganizowania szkoleń
 • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem przyznanych limitów

TERMIN NABORU WNIOSKÓW OD DNIA 01.02.2017r. DO DNIA 17.02.2017r. 

Nabór będzie powtarzany do wyczerpana środków finansowych.


Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu ul. Spokojna 22, sekretariat  pokój nr 9, w godzinach 7:00 -15:00.

Dodatkowe informacje na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego można uzyskać na stronie internetowej PUP w Myśliborzu http://mysliborz.praca.gov.pl/  w zakładce  „Dla pracodawców i przedsiębiorców" >> „Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy" >> „Krajowy Fundusz Szkoleniowy"
oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu ul. Spokojna 22 – pok. nr 7, nr tel. 95 747 28 71 ww. 36, kom. 883 553 970.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Stępnik 01-02-2017 09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Stefanowicz 01-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Marcin Stępnik 29-01-2019 07:32