herb BIP - Powiatowy Urząd Pracy Myślibórz

www.pupmysliborz.pl

Mapa biuletynu

Aktualności
|___Aktualności
Wnioski i Formularze
|___Pliki do pobrania
      |___Krajowy Fundusz Szkoleniowy
      |___Zatrudnianie Cudzoziemców
            |___Zezwolenie na pracę sezonową
            |___Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy
      |___Refundacja wynagrodzenia - bezrobotnych do 30 roku życia
      |___Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej
      |___Doposażenia
      |___Zgłaszanie Ofert Pracy
            |___Zgłoszenie oferty pracy
Podstawowe dane podmiotu
|___Dane adresowe
|___Godziny otwarcia
|___Przyjęcia interesantów
Struktura Urzędu
|___Lista wydziałów i stanowisk
|___Informacje o naborach na stanowiska urzędnicze

Powiatowa Rada Rynku Pracy
|___Skład osobowy
Biuletyn Informacji Publicznej
|___Redakcja Biuletynu
|___Instrukcja korzystania z BIP
Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu
|___Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu
Rejestry spraw, zaświadczeń i wydanych decyzji
|___Rejestry
Stawki
|___Stawki i wysokości zasiłków
Doradztwo zawodowe
|___Definicja i zasady poradnictwa
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
|___Pomoc publiczna
|___Przygotowanie zawodowe dorosłych
|___Europejski Fundusz Społeczny
|___Dotacje - Fundusz Pracy
|___Wykazy pracodawców
|___Prace interwencyjne
|___Roboty publiczne
|___Szkolenia
|___PFRON - Rehabilitacja zawodowa
|___Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
|___Staże dla bezrobotnych
|___Dotacje - PFRON
ABC bezrobotnego
|___Rejestracja
|___Status osoby bezrobotnej
|___Obowiązki osób bezrobotnych
|___Utrata statusu osoby bezrobotnej
|___Katalog form pomocy z uwzględnieniem profili pomocy
Zamówienia publiczne, przetargi, zapytania ofertowe
|___Ogłoszenia o przetargach-sprzedaż
|___Rozstrzygnięcia przetargów
|___Zamówienia publiczne
|___Zapytania ofertowe
Tryb działania władz publicznych
|___Regulamin Organizacyjny
Podstawy prawne działania Urzędu
|___Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Kierownictwo Urzędu
|___Zastępca dyrektora
|___Dyrektor
Majątek instytucji
|___Zestawienie środków trwałych
      |___Zestawienie środków trwałych na dzień 31 grudnia 2004 r.
      |___Zestawienie środków trwałych na dzień 31 grudnia 2003 r.