herb BIP - Powiatowy Urząd Pracy Myślibórz

www.pupmysliborz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Wstrzymanie naboru wniosków i podpisywanie nowych umów do 31.12.2018 r 2018-11-08 15:40
OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU NABORU WNIOSKÓW O SFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA W RAMACH REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) 2018-09-25 13:31
Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 2017-02-22 08:21
NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 2017-02-22 08:29
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O SFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) 2017-02-01 09:54
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania publicznego w ramach Programu Aktywizacja i Integracja 2016-06-07 12:28
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w ramach Programu Aktywizacja i Integracja 2016-06-01 14:14
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej Programu Aktywizacja i Integracja 2016-05-04 12:38
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w ramach Programu Aktywizacja i Integracja 2016-05-04 12:29
Nabór wniosków o przyznanie z funduszu pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 2016-02-18 08:10
Zwrot kosztów dojazdu dla osób powyżej 29 roku życia - STAŻ 2015-07-27 11:44
OGŁOSZENIE - Zwrot Kosztów Dojazdu 2015-07-27 11:44
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych 2015-06-23 11:33
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych 2015-05-29 13:26
Unieważnienie konkursu w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń opieki społecznej 2015-05-27 15:12
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych 2015-05-04 11:26